Attraktivt stipend fra Kost- og ernæringsforbundet

Stipendordningen i Kost- og ernæringsforbundet er en av våre medlemsfordeler. Du kan søke om stipend for å delta på faglig kurs og til støtte for faglig etter- og videreutdanning.

Retningslinjer for tildeling av stipend fra Kost- og ernæringsforbundet

Som ordinært betalende medlem i Kost- og ernæringsforbundet kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling. Du kan søke om stipend til etter- og videreutdanning, videregående opplæring og grunnskole og uformelle utdanningstilbud.

  • Du må ha vært ordinært betalende medlem i fem måneder før du kan søke stipend. De to månedene med gratis medlemskap teller med i dette.
  • Søknad om stipend må sendes Kost- og ernæringsforbundet senest tre måneder etter at kurset/utdanningen er avsluttet.
  • Søknader hvor utgiftene er mindre enn 1.000 kroner behandles ikke.
  • Du kan søke ett stipend pr. kalenderår.
  • Du kan søke om stipend hele året, og tildelingen skjer løpende.

Stipend - formål

Kost- og ernæringsforbundets stipendordning har som formål å bidra til økt yrkesrettet kompetanseutvikling for Kost- og ernæringsforbundets medlemmer. Stipendordningen skal stimulere til faglig utvikling som gir medlemmer best mulighet til å møte nye kompetansebehov i arbeidslivet.

Hvilke utdanningstilbud kan du søke støtte til?

  • Etter- og videreutdanning ved universitet, høyskole og NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger
  • Utdanninger godkjent av andre offentlige myndigheter enn NOKUT kan etter konkret vurdering gi rett til stipend etter den høyeste satsen
  • Utdanning ved videregående opplæring og grunnskole
  • Videregående utdanning for voksne uten lovfestet rett til videregående opplæring
  • Uformelle utdanningstilbud som kurs, konferanser og seminarer

Kost- og ernæringsforbundet dekker kun utdanningstilbud som er yrkesrelevante.

NOKUT-godkjent betyr at utdanningen er offentlig godkjent.

Hvor mye kan du få i stipend?

Søknader deles i to kategorier:

1. Formelle grunn- og videreutdanninger – det kan tildeles inntil kr 15 000

Dette er utdanninger på videregående nivå som fører frem til fagbrev eller tilsvarende yrkes- eller studiekompetanse samt universitetsstudier, høyskoleutdanninger og fagskoleutdanninger som gir studiepoeng eller fagskolepoeng.

2. Uformelle utdanningstilbud – det kan tildeles inntil kr 6 000

Dette er yrkesrelevante kurs og seminarer.

Generelt om tilskudd og behandling:

Tilskudd dekker maksimalt 40 prosent av utgifter til kurs og utdanninger som faller innenfor stipendordningens maksbeløpet.

Du kan også søke stipend fra Delta

Også Delta gir støtte til yrkesrettet kompetanseutvikling.

Medlemmer i Kost- og ernæringsforbundet kan søke støtte fra både Kost- og ernæringsforbundet og Delta.