Tap av pensjonsrettigheter ved konkurranseutsetting og tariffhopping

Tendensen til at arbeidsgivere med gode offentlige eller offentliglike tjenestepensjonsordninger driver med utstrakt tariffhopping for slippe unna dyre pensjonsordninger, øker.

Konsekvenser av tariffhopping og konkurranseutsetting er som regel at ansatte mister videre opptjening i gode pensjonsordninger og får oppsatte rettigheter som medfører dårligere pensjonsytelse.

I tillegg vil de også kunne miste særaldersgrenser, uføre- og etterlattepensjoner og de kan miste retten til AFP. I sin ytterste konsekvens vil de risikere å sitte igjen med lovens minimumsordning på 2% OTP.