Skal du jobbe på røde dager i vår? Dette får du i ubekvemstillegg

I mai er det flere fridager som gir ekstra lønnstillegg dersom du må jobbe.
I mai er det flere fridager som gir ekstra lønnstillegg dersom du må jobbe.

1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag og pinsedagene er røde dager i kalenderen. Noen kan glede seg til fridager, men mange som jobber turnus skal på arbeid. Sjekk hva du får i tillegg når du jobber på røde dager!

Mange kan nyte de røde dagene som fridager uten trekk i lønn, men ikke alle er like heldige. Må du jobbe disse dagene, har du krav på ekstra kompensasjon. Reglene for dette er ganske like i virksomheter som har tariffavtale.

Hva man har krav på i lønn ved arbeid på helligdager er ikke regulert i Arbeidsmiljøloven. Dette må derfor være regulert i tariffavtale eller arbeidsavtale.

Lønnstillegg på røde dager

Kommuner, sykehussektoren, kirken og mange private virksomheter

Ansatte i kommunene og helseforetakene har krav på et tillegg på 133 1/3 prosent per arbeidet time for arbeid mellom kl. 00:00 og 24:00 på helligdager (med unntak av søndager), samt mellom kl. 12:00 og 24:00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Merk at i Oslo kommune er det noen avvikende bestemmelser.

Ansatte i staten godtgjøres med en ekstra timelønn tillagt 100 %.

I private virksomheter kan tariffavtalen eller arbeidsavtalen ha bestemmelser om annen kompensasjon og andre starttidspunkt som kompenseres med ubekvemstillegg. enn kl. 12:00 for ubekvemstillegg på pinseaften, f eks. at man ikke får tillegg før fra kl. 15.00 på pinseaften.

Utbetaling eller avspasering?

Hovedregelen er helligdagstillegget skal utbetales. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan imidlertid avtale avspasering.  Slik avspasering kan ikke legges på røde dager eller tider som gir helge- og høytidstillegg.

I de fleste virksomheter blir man enige om en  høytidsturnus. Helligdager (røde dager) og ekstra fridager for ansatte skal da markeres i denne turnusen.

Oversikt over røde dager

Denne tabellen gir deg oversikt over:

Bildefil med tabelloversikt over røde dager og helligdagstilllegg
Bildefil med tabelloversikt over røde dager og helligdagstilllegg.

Hva skjer hvis du blir syk på en rød dag?

Hovedregelen i Deltas tariffavtaler er at du får utbetalt sykelønn som om du var i full jobb. Det betyr at hvis du blir syk, skal du ha alle tillegg etter oppsatt turnusplan.

Må jeg ta fri annenhver røde dag?

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om at hvis du har jobbet en søndag eller helligdag, skal du ha påfølgende søndag eller helligdag fri. Blir man enige om å lage en egen høytidsturnus, kan det avtales at minimum halvparten av de røde dagene i turnusperioden skal være fri. Det er tillitsvalgte som skal utarbeide turnus i samarbeid med arbeidsgiver. Tillitsvalgt godkjenner turnusen på vegne av medlemmene.

Har du spørsmål om arbeidstid eller lønnstillegg på røde dager?

Delta Direkte svarer på spørsmål fra medlemmene alle hverdager kl. 08–20.