Stillingsannonser

{{article.displayName}}

Video

På jobb med en audiograf: Slik er det å miste hørselen

De færreste tenker over det, men det å miste hørselen kan være svært ødeleggende for livet til den det gjelder. Leder i Audiografforbundet, Håvard Ottemo Paulsen, tar opp temaet i møte med en av pasientene sine på Ahus.