Kurs og videreutdanning for helsesekretærer

Har du behov for mer kompetanse? Har arbeidsgiveren din behov for at du tilegner deg mer kompetanse? Som helsesekretær har du mulighet til å heve din kompetanse gjennom kurs eller fagskoleutdanning.

Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning)

Fagskoleutdanning er en yrkesrettet videreutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskolen er en viktig videreutdanning for helsesekretærer, som bare vil bli mer aktuelt i framtida.

Fagskolen kan gjennom sin nærhet til arbeidslivet tilby relevant utdanning innenfor en rekke felt. Det finnes i dag flere relevante fagskoleutdanninger for helsesekretærer blant annet helseadministrasjon- og helsekoordinatorstudier.

Helsesekretærforbundet i Delta er opptatt av å styrke mulighetene for å videreutdanne seg på fagskoler og at det utvikles nye utdanninger for helsekretærer. 

Det finnes fagskoleutdanninger som tilbys både av offentlige og private fagskoler.

NOKUT godkjenner utdanninger ved norske fagskoler. NOKUT bruker sakkyndige komiteer til den faglige vurderingen.

For mer informasjon om ulike utdanninger se www.utdanning.no

Nettstudier ved Fagskolen Kristiania

Fagskolen Kristiania tilbyr flere studier inne helse. Dette er studier som gjennomføres på deltid og kan tas ved siden av jobb. Undervisningen er kun nettbasert og derfor aktuell for studenter fra hele landet.

På skolens nettsider finnes mer informasjon:

Kompetansebroens e-læringskurs

Kompetansebroen har mange forskjellige e-læringskurs som kan være aktuelle i ditt arbeid: