Helsefagarbeiderforbundet - for deg som jobber med pleie og omsorg

Helsefagarbeiderforbundet i Delta er et yrkesfaglig tilbud til helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og andre yrkesgrupper som jobber med pleie og omsorg innenfor helse- og sosialsektoren.

Hvem kan bli medlem?

 • Helsefagarbeidere
 • Hjelpepleiere
 • Omsorgsarbeidere
 • Andre yrkesgrupper innen helse- og sosialsektoren, uavhengig av utdanningsnivå.
 • Elever, lærlinger og studenter er også velkommen som medlemmer.

Dette gjør vi

 • Vi ivaretar medlemmenes yrkesfaglige og utdanningsmessige interesser og arbeider for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
 • Vi legger stor vekt på  tverrfaglig samarbeid og faglig kompetanse. Vi oppfordrer våre medlemmer til videre- og etterutdanning, som kurs og seminarer.
 • Vi har lokale aktiviteter i de fleste fylker. Lokalapparatet er meget aktivt og arrangerer en rekke møter og kurs.
 • Medlemmer kan søke om stipend til etter- og videreutdanning.

Problemer på jobb? Vi hjelper deg

Lønnsomme medlemsfordeler og rabattavtaler

Delta - en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Når du melder deg inn i Helsefagarbeidere i Delta blir du også medlem i Delta, som igjen er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår.

Prøv oss ut - 2 måneder gratis medlemskap

  • Ordinær kontingent for medlemmer i lønnet arbeid er 1,45 prosent av brutto lønn pluss OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler) på kr. 22,- per måned.
   Delta har vedtatt å sette ned den ordinære kontingentsatsen fra 1,45 prosent til 1,2 prosent. Endringen meldes til arbeidsgivere 1. november og effektueres fortløpende. 
  • Minimumskontingenten er kr 75,- per måned. Maksimumskontingent er pr. 1.1 2021 kr 535,- per måned.
  • Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. Pr. 1.1 2020 er beløpet inntil kr 3.850,-.
  • Elever og studenter på heltid (iht. Statens lånekasse for utdanning) får fritak fra ordinær kontingent.
  • Lærlinger har gratis medlemskap.

  Les mer

Følg oss på Facebook: