Bestill Helsefagarbeiderforbundets autorisasjonsnål

Medlem i Helsefagarbeidere i Delta og autorisert helsefagarbeider? Bestill vår autorisasjonsnål.
Medlem i Helsefagarbeidere i Delta og autorisert helsefagarbeider? Bestill vår autorisasjonsnål. Foto: Anne C. Eriksen

Vis at du er stolt helsefagarbeider eller hjelpepleier, og medlem hos oss ved å bestille autorisasjonsnålen. Den er laget i sølv og emalje, og leveres i fin oppbevaringseske. Ved bruk av nålen signaliserer du både kunnskap og kvalitet.

Slik bestiller du

Pris: 350,- pluss porto 50,- kr

  • Bestill nål ved å Vippse 400 kr til Helsefagarbeidforbundet

NB!
I meldingsfeltet til Vipps-betalingen, oppgi fullt navn, fødselsdato og om du vil ha hjelpepleier- eller helsefagarbeidernål.

Vi vil kontrollere at du er medlem av Helsefagarbeiderforbundet, og at du har autorisasjon via Helsedirektoratets autorisasjonsregister.

Hva er autorisasjon?

Hovedformålet med autorisasjonsordning for helsepersonell er å ivareta pasientens sikkerhet, sikre kvalitet og tillit til helsevesenet hos befolkningen.

Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, hvilket innebærer krav om faglig og etisk høy standard hos den som er autorisert.

Helsepersonell er blant annet ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert, følge regler for taushetsplikt og skal avstå fra å gi helsehjelp på områder som en ikke behersker, eller er kompetent til.