Stillingsannonser for audiografer

Ønsker du å annonsere?

Prisen for en nettannonse kr. 4000,-eks. moms. 

Vi tilbyr også annonser i vårt fagblad Audiografen. Kontakt oss på e-post post@audiograf.no