Stillingsannonser

Her finner du stillingsannonser av interesse for audiografer. Ønsker du å annonsere er prisen for en nettannonse 4000,-. Vi tilbyr også annonser i vårt fagblad Audiografen. Kontakt oss vi via: