Audiografforbundet

Audiografforbundet organiserer autoriserte audiografer og audiografstudenter.

Kontaktinformasjon

Epost: post@audiograf.no
Telefon:  951 42 157

Styreleder Mona Elisabeth Hansen
E-post: mona@audiograf.no
Tlf: 951 42 157

Styret 2024

Audiografforbundets styre.
Styret i Audiografforbundet 2024: Fra venstre Michael Damgaard Pedersen, Siri Merete Bergseth, Signe Ellefsen Wennemo, Mona Elisabeth Hansen, Inger Murr, Ingrid Nordal Kristoffersen, Roar Honningsvåg Erlien, Caroline Falao.


Mona Elisabeth Hansen - Leder
Roar Honningsvåg Erlien - Nestleder
Ingrid Nordal Kristoffersen - Sekretær
Michael Damgaard Pedersen - Kasserer
Siri Merete Bergseth - Styremedlem
Signe Ellefsen Wennemo - Varamedlem
Inger Murr - Varamedlem
Caroline Falao - Varamedlem

Tidskriftet Audiografen

Kai Menear
Redaktør