Lønn og avtaler for administrativt ansatte

Ditt medlemskap i en av Norges største fagforeninger sikrer deg oppfølging og ivaretakelse av dine lønns- og arbeidsvilkår.

Deltas tillitsvalgte på arbeidsplassen passer på at lov- og avtaleverk blir fulgt, forhandler om rettferdige lønnstillegg, gode arbeidsforhold og nødvendige ressurser til kompetanseheving.

Delta sentralt ivaretar dine interesser i sentrale forhandlinger og gjennom politisk påvirkning.

Finn din tariffavtale:

Hvilken tariffavtale gjelder for min arbeidsplass?