Deltas kongress 2024

Deltas kongress 2024

Deltas kongress arrangeres hvert fjerde år, og i år er det kongressår i Delta. I tiden frem til 26.-28. november er det mye som skal skje. Se tidsplanen og følg med her.

Forslagsfrister

1. mai: Frist for forslag til innkomne forslag, prinsipprogram og økonomiplan til Deltas kongress.

25. oktober: Frist for utsendelse av saksdokumenter til kongressen.

Frister og og tidsplan for nominasjoner og valg

25.februar: Frist for innspill til prinsipprogrammet.

Mars: Nettverkssamlinger for tillitsvalgte.

24. mars: Frist for å foreslå kandidater til representantskap og hovedstyremedlemmer.

15. april: Valgkretsenes valgkomitéer presenterer sine innstillinger til hovedstyremedlemmer og representantskapsmedlemmer fra respektive valgkrets.

Fra ca 24. april: Hvis det det blir sendt inn benkeforslag til valgkomiteenes innstillinger vil det gjennomføres digitale valg. Dersom det ikke blir sendt inn benkeforslag er valgkomiteens innstilling å anse som valgt.

30. juni: Valg til representantskapet og nominasjoner til hovedstyret skal i henhold til vedtektene være gjennomført innen 30. juni.