Deltas kongress 2024

Deltas kongress 2024

Deltas kongress arrangeres hvert fjerde år, og i år er det kongressår i Delta. I tiden frem til 26.-28. november er det mye som skal skje. Se tidsplanen og følg med her.

Tidsplan og frister for nominasjoner og valg

Mars: Nettverkssamlinger for tillitsvalgte.

24. mars: Frist for å foreslå kandidater til representantskap og hovedstyremedlemmer. Forslagsfristen er utløpt.

15. april: Valgkretsenes valgkomitéer presenterer sine innstillinger til hovedstyremedlemmer og representantskapsmedlemmer fra respektive valgkrets, og innstillingene sendes ut til digital avstemning.

24. april kl. 23.30: Frist for benkeforslag til hovedstyremedlemmer og representantskapsmedlemmer.

Fra 25. april: Hvis det det blir sendt inn benkeforslag til valgkomiteenes innstillinger vil det gjennomføres digitale valg. Dersom det ikke blir sendt inn benkeforslag er valgkomiteens innstilling å anse som valgt.

5. mai: Frist for å foreslå kandidater til ung-representanter. Les mer her

15. mai: Valg av ung-representanter sendes ut til digital avstemning.

1. juni: Frist for å foreslå kandidater til forbundsleder, nestledere og kontrollutvalg.

30. juni: Valg til representantskapet og nominasjoner til hovedstyret skal i henhold til vedtektene være gjennomført innen 30. juni.

25. oktober: Sentral valgkomité presenterer sin innstilling til hovedstyre og kontrollutvalg. 

Andre frister

25.februar: Frist for første innspillsrunde til prinsipprogrammet. Fristen er utløpt.

1. mai: Frist for forslag til innkomne forslag, prinsipprogram, vedtekter og økonomiplan til Deltas kongress.For deg med forslagsrett: Slik sender du inn forslag

25. oktober: Frist for utsendelse av saksdokumenter til kongressen.

13. september: Frist for å sende inn forslag til årets arbeidsgiver og årets tillitsvalgt. Slik sender du forslag

Les mer

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}