Deltas arbeid med etikk og samfunnsansvar

Delta arbeider for at høy etisk forståelse og bevissthet skal prege samfunns- og arbeidslivet.

Samfunnsansvar utøves på mange nivåer, både gjennom den enkeltes bidrag i sin yrkesutøvelse eller som privatperson, men også gjennom virksomheters, organisasjoners og myndigheters ansvar for å opptre etisk bevisst.

Samarbeidspartnere

  • Initiativ for Etisk Handel (IEH)
  • Norges Røde Kors
  • Miljøfyrtårn

Delta - en Fair Union

Det betyr at vi er en arbeidstakerorganisasjon som tar samfunnsansvar og lever som vi lærer. I all vår virksomhet bestreber vi oss på å ta etiske og miljømessige hensyn. Fair Union forener verdier og holdninger med prioriterte aktiviteter og praktiske handlinger.