Enighet etter mekling på overtid - her er resultatet for Oslo

Leder i Delta Oslo og forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad, er tilfreds for å komme i havn med et akseptabelt meklingssresultat.
Leder i Delta Oslo og forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad, er tilfreds for å komme i havn med et akseptabelt meklingssresultat. Foto: Siv M. Bjelland

Deltas medlemmer i Oslo kommune får minimum 16.500 kroner i økt lønn etter at det ble enighet i meklingen torsdag 27. mai.

Delta har siden tirsdag 25. mai vært i mekling med Oslo kommune som følge av at årets lønnsforhandlinger gikk i brudd 30. april. Fristen for å bli enige var onsdag 26. mai kl 24.00.

LAST NED: Riksmeklerens møtebok med protokoll og ny lønnstabell Oslo kommune (pdf)

Flere timer på overtid ble YS Kommune Oslo og Oslo kommune enige i årets lønnsoppgjør. 

– Vi er glad for at vi klarte å finne en løsning og dermed unngår streik, sier leder for Delta Oslo og forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Løsningen har en ramme på 2,8 prosent og sikrer medlemmenes kjøpekraft.  

– Rammen er høyere enn for frontfaget. Dermed tar vi også igjen noe av etterslepet fra fjorårets oppgjør, sier Bjørnstad. 

Meklingen har foregått parallelt med meklingen i staten og KS. Frontfaget endte i år på 2,7 prosent, mens prisveksten var anslått til 2,8 prosent.

- Viktig å sikre kjøpekraften til medlemmene

- Offentlig sektor har stått i front for bekjempelsen av pandemien. Det har vært et spesielt krevende år for medlemmene i Oslo kommune, sier Bjørnstad.

Forhandlingslederen er tydelig på at hun gjerne skulle hatt mer på bordet, og at dette oppgjøret ikke løser utfordringene i Oslo kommune. 

- Det ville vært svært krevende å gå ut i en streik på nåværende tidspunkt, mens vi fortsatt står i en pandemi. Derfor har vi etter en samlet vurdering akseptert tilbudet, sier Bjørnstad.

Forhandlingsdelegasjonen Oslo kommune mekling 2021 Foto Siv M Bjelland.jpg
Meklingen i Oslo kommune under lønnsoppgjøret 2021 har foregått på Radisson Blu hotell i Oslo, med et bregrenset fysisk oppmøte. Bildet fra venstre: Forhandlingsleder for YS Kommune Oslo og leder i Delta Oslo, Mona Bjørnstad, Barbro Storli Møien (Delta), Simen Bjerke (Delta), Ine Zickfeldt (Parat) og Wenche Svoor (Delta) deltok fysisk. I tillegg deltok Roar Vea (Skolelederforbundet), Irene Memia Mejri (Delta), Odin Stavheim Aasheim (Delta), Lill-Åse Pedersen (Parat) på Teams. Foto: Siv M. Bjelland

Forbundene i Unio er i streik

Har du spørsmål?

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.