Historisk streikeseier for Delta - pensjon fra første krone i sykehusene

Delta jubler over fullt gjennomslag for kravet om pensjon fra første krone. Torsdag kom kjennelsen fra Rikslønnsnemnda i årets sykehusoppgjør.

–  Dette er en historisk seier for det organiserte arbeidslivet. Våre medlemmer har kjempet hardt for rettferdighet og likebehandling, sier en strålende fornøyd leder av Delta og YS Spekter Lizzie Ruud Thorkildsen. 

– Vi har hele tiden hevdet at en grense på 20 prosent stilling før man blir meldt inn i pensjonsordningen, er diskriminerende og dypt urettferdig. Nå har Rikslønnsnemnda gitt oss full støtte og vi er jublende glade, sier hun.

(teksten fortsetter under vidoen)

Tusen takk for innsatsen!

– Det er historisk at en streik som avsluttes med tvungen lønnsnemnd fører til bedre pensjonsordning for de ansatte. Dette er en prinsipiell seier, sier Ruud Thorkildsen. Delta som organiserer mange tusen ansatte ved norske sykehus.

Delta tok pensjonskampen sammen med Parat og en rekke LO-forbund, og streiket i mai og juni for pensjon fra første krone. Kampen førte fram.

– Jeg må få si tusen takk til alle tillitsvalgte og medlemmer som la ned en formidabel innsats hver eneste dag under en tøff streik. Jeg er dypt imponert over engasjementet og stå påviljen som alle viste, sier Thorkildsen.

(teksten fortsetter under bildet)

rikslønnsbilde_2
Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen (t.v.) og assisterende forhandlingssjef Merete Norheim Morken er strålende fornøyd med kjennelsen i Rikslønnsnemda. (Foto: Liv Hilde Hansen/YS)

– Vi vil gi honnør til Rikslønnsnemnda som har tatt en reell vurdering og en selvstendig avgjørelse i en prinsipiell og meget viktig sak. De har lyttet til de ansatte og sett urimeligheten i arbeidsgivers standpunkt. Den gruppen med svakest tilknytning til arbeidslivet, fordi de har små stillinger, blir nå også omfattet av et gode som de andre nyter godt av, sier lederen av YS-Spekter og Delta.  

– Denne avgjørelsen har enorm betydning for norsk arbeidsliv og viser at pensjon er en grunnleggende rettighet, sier Ruud Thorkildsen.

Stoppet av Regjeringen

29. mai i år var streiken i sykehusene ett faktum da YS Spekter og LO ikke ble enige med arbeidsgiverforeningen Spekter i spørsmålet om pensjonsopptjening for en rekke yrkesgrupper i sykehusene. Spekter har ensidig innført en innmeldingsgrense på 20 prosent stilling før ansatte får opptjening til pensjon. De ansatte i små stillinger har derfor hverken hatt opptjening til alderspensjon eller vært dekket av uførepensjon eller etterlattdekning ved død. 

Regjeringen stoppet streiken 23. juni ved tvungen lønnsnemnd. Tirsdag denne uka begynte Rikslønnsnemnda sin behandling av saken. Nemnda har nå besluttet at det ikke skal gjelde noen minstegrense for opptjening til tjenestepensjon. Dermed blir både vikarer og ansatte i små stillinger omfattet av pensjonsordningen i likhet med øvrige ansatte som ikke har lovfestet pensjon.

Årelang kamp

YS Spekter har hele tiden argumentert med at en minstegrense er feil, diskriminerende og urettferdig. 

– Kravet om at alle ansatte i helseforetakene skal opptjene pensjon, uansett deres tilknytning til arbeidsgiver,  var både rimelig og godt begrunnet. 
Dette kom tydelig frem gjennom sakens behandling for nemnda, sier Deltas advokat og prosessfullmektig i saken, Cecilie Carlstedt.
 
– Pensjonskravet har vært en viktig sak vi har jobbet med  i mange år og hvor Spekter har møtt oss med motvilje. På vegne av våre medlemmer, og ikke minst alle de streikende, er vi derfor veldig glade for at Rikslønnsnemnda nå har tatt det ansvaret Spekter ikke har villet ta, utdyper Deltas advokat.

Lønnsoppgjøret for medlemmer i YS Spekter er for øvrig på linje med frontfaget og det som er gitt i andre oppgjør i Spekter.

Fra 2020 teller alle yrkesaktive år og all inntekt med i pensjonsopptjeningen. YS Spekter mener derfor at det er viktig at også ansatte i små stillinger er meldt inn i pensjonsordningen. 

Streiken fikk massiv støtte fra andre arbeidstakerorganisasjoner. En rekke forbund i LO, YS, Unio og Akademikerne ga sin støtte til kravet om pensjon fra første krone.