Rett til fast ansettelse etter tre år

Rett til fast ansettelse etter tre år
Foto: Colourbox

Har du jobbet midlertidig i over tre år? Du kan ha rett på fast ansettelse.

Vilkår for fast ansettelse etter tre år

 • Du har jobbet i et eller flere midlertidige arbeidsforhold for samme arbeidsgiver i mer enn tre år.

 • Du har vært sammenhengende ansatt, altså uten lengre opphold enn cirka to uker mellom to arbeidsperioder. Fravær i form av vanlig ferie, sykdom, permisjoner og militærtjeneste, teller ikke som opphold selv om det er på mer enn to uker. Noen ganger er lengre opphold enn to uker uten betydning.

Fyller du vilkårene, er du automatisk fast ansatt ved passering av tre år. Det betyr at arbeidsgiver ikke kan si deg opp uten å følge reglene for oppsigelse i arbeidsmiljøloven.

Hva oppnår du?

 • Du blir fast ansatt og skal få ny, skriftlig arbeidsavtale.
 • I utgangspunktet skal du ansettes på samme arbeidssted og med samme arbeidstid som du har arbeidet de siste tre årene.
 • Fast ansettelse kan gi deg økt økonomisk trygghet og forutsigbarhet, bedre pensjonsrettigheter, rett til utvidet stilling, og sterkere oppsigelsesvern.

Hva kan du gjøre?

 • Loven krever at du har jobbet som midlertidig ansatt i «mer enn» tre år for å kreve fast ansettelse. Det betyr at du må ha jobbet 3 år + 1 dag sammenhengende som midlertidig ansatt før du kan anses som fast ansatt. Vær helt sikker på at du har jobbet mer enn tre år sammenhengende før du fremmer kravet.
 • Finn frem timelister og lønnsslipper. De dokumenterer hvor mye du har arbeidet.
 • Beregn hvilken stillingsprosent du faktisk har arbeidet. Har du jobbet mer på slutten av perioden, kan du argumentere for at det er denne stillingsprosenten du er ansatt i.
 • Lever skriftlig krav til arbeidsgiver om å få en arbeidsavtale der det framgår at du er fast ansatt, og i hvilken stillingsprosent.
 • Er du medlem i Delta, kan du få hjelp til dette av din tillitsvalgt. Er du ikke medlem og trenger hjelp - meld deg inn i Delta!

Hva om arbeidsgiver motsetter seg dette?

 • Du er automatisk fast ansatt når du fyller vilkårene, enten arbeidsgiver vil eller ikke.
 • Din tillitsvalgte vil hjelpe deg. Ta kontakt med din tillitsvalgt eller Delta Direkte!

Spør Delta Direkte om hjelp

Delta Direkte svarer på dine spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår. Delta Direkte har åpent alle hverdager, kl. 08-20. Medlemmer kan ta kontakt på tlf. 02125, på chat eller send en e-post til [email protected].