Helsefagarbeiderforbundet

Helsefagarbeiderforbundet er yrkesorganisasjonen for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og andre yrkesgrupper som jobber med pleie og omsorg innenfor helse- og sosialsektoren.

Sekretariat

Besøksadresse: Lakkegata 19-23, Oslo
Postadresse: Pb. 9202 Grønland, 0134 Oslo
E-post: helsefagarbeiderforbundet@delta.no

Lik oss på Facebook:

 

Landsstyre 2021-2025

Jette Dyrnes
Leder i Helsefagarbeiderforbundet

Bente Svenum
Nestleder i Helsefagarbeiderforbundet

Helene Berg Johansen
Styremedlem - representant for Region Nord

Eva Annette Drage
Styremedlem - representant for Region Midt

Helene Steine
Styremedlem i Helsefagarbeiderforbundet - representant for region Vest

Caroline Obrestad
Styremedlem i Helsefagarbeiderforbundet - representant for region Sør Vest

Svein Olav Tøndel
Styremedlem - representant for Region Sør Øst

Tine Solberg
Styremedlem i Helsefagarbeiderforbundet - representant for region Innlandet

Christin Sollie
Styremedlem i Helsefagarbeiderforbundet

Michaella Veerasamy
Ungrepresentant

For henvendelser vedr. helsefagarbeiderforbundet, kan epost sendes til: michaella@helsefagarbeiderforbundet.org

Tidsskriftet Helsefagarbeideren

Helsefagarbeideren utgis av Helsefagarbeiderforbundet. Tidsskriftet er underlagt redaktørplakaten og er medlem av Fagpressen. Fagtidsskriftet Helsefagarbeideren har fire utgaver i året. 

Ann Beate Grasdalen
Redaktør