Fagbladet Fotterapeuten

Fagbladet Fotterapeuten kommer ut med 4 utgaver i året. Som medlem i Fotterapeutforbundet får du bladet levert i postkassen.
Man kan reservere seg mot å få bladet tilsendt. Alle utgaver er tilgjengelig digitalt ved innlogging på medlemssidene. Ikke medlem? - du kan bestille ditt abonnement: [email protected] (kr 750,- for årets fire utgaver)

Tre fotterapeuten 2017 18 19 png.png

Utvalgte artikler

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}