Fagbladet Fotterapeuten

Fagbladet Fotterapeuten kommer ut med 4 utgaver i året. Som medlem i Fotterapeutforbundet får du bladet levert i postkassen.
Man kan reservere seg mot å få bladet tilsendt. Alle utgaver er tilgjengelig digitalt ved innlogging på medlemssidene. Ikke medlem? - du kan bestille ditt abonnement: post@fotterapeutforbundet.no (kr 750,- for årets fire utgaver)

Tre fotterapeuten 2017 18 19 png.png