Fotterapeutforbundets medlemskontingent

Fotterapeutforbundets medlemskontingent faktureres to ganger i året.

Fotterapeutforbundet har et medlemstilbud til deg, uansett hva slags situasjon du er i, om du er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, arbeidsgiver, elev eller utenfor arbeidslivet.

Den lovpålagte pasientskadeforsikringen i NPE og den obligatoriske klinikkforsikringen får du rabattert via medlemskapet og faktureres for seg. Husk å betale til forfall: Vi gjør oppmerksom på at NPE-forsikringen og klinikkforsikringen er ugyldig hvis medlemsavgiften ikke er betalt. 

Kontingenten blir indeksregulert hvert år.

 
Type medlemskapPris 2024
Ordinært medlemskapKr. 5 500,-
Nyutdannede første årKr. 2 750,-
ElevmedlemskapKr. 500,-
Pensjonist/permisjonKr. 750,-
Abonnement Fotterapeuten * (ikke medlemmer)Kr. 750,-

 

* Bladet (Fotterapeuten) er inkludert i alle medlemskap.

PS: Fagforeningskontingent er fradragsberettiget.