Faglig oppdatering, kurs og aktiviteter

For autoriserte fotterapeuter er faglig oppdatering en plikt i følge lovverket for helsepersonell. Fotterapeutforbundet tilrettelegger for kurs og kompetanseheving med faglig innhold tilpasset fotterapeuter og autorisasjonskravet.

Kompetansehevingsplanens kurs er poengsatt:

Fotterapeutforbundet har utarbeidet en poengordning for faglig oppdatering som vi råder alle fotterapeuter å følge. Faglige kvalitetssikrede kurs som er poengsatt og arrangert av Fotterapeutforbundet, finner du i Aktiviteteskalenderen. (Den finner du øverst på alle websidene til Delta.)

Andre kurs og fagkongressen

I de sorte boksene over, finner du kurs i regi av kretsene, interessegruppene og eksterne kurs og aktiviteter arrangert av andre enn Fotterapeutforbundet. Du finner også info om kompetansehevingsplanen, prosjektet "Se risikofoten" og årets høydepunkt, Fagkongressen. Sett av datoene! 

Bokstaver om kurs uten logo stor.jpg