Prosjekt: Se risikofoten!

Prosjekt: Se risikofoten!

Se risikofoten! er et kompetansehevingsprosjekt der målet er at alle medlemmer av Fotterapeutforbundet i Norge skal kunne identifisere en risikofot hos diabetikere. Dette for å være med å forebygge amputasjoner på diabetikere hos den norske befolkningen. Vi skal også i større grad samarbeide med annet helsepersonell om denne viktige jobben.

Fotterapeutforbundets mål er at alle medlemmer skal gjennomføre opplæring for å oppdage pasienter som er i risikosonen for å utvikle fotsår, og dermed forhindre benamputasjoner.

Kort beskrivelse av risikovurderingen

Nevropati og sirkulasjon skal testes hos alle pasienter. I tillegg undersøkes alle for:

 • Dårlig tilpasset fottøy
 • Tidligere fotsår/amputasjoner
 • Kallositeter
 • Fotdeformiteter
 • Negeldeformiteter
 • Ødem
 • Leddproblemer
 • Infeksjoner
 • Langvarig diabetes
 • Høy alder
 • Nedsatt syn
 • Eldre aleneboende (menn)
 • Mental reduksjon
 • Røyking

Dersom det er avvik i en av testene eller funn ved screening er det en risikofot. Pasienten skal da videresendes til fotterapeut med fordypning i diabetes.

Pasientene graderes i fire nivåer, i henhold til internasjonal standard utviklet av Verdens helseorganisasjon, og anbefalinger fra helsedirektoratet. Nivåene er:
Lav - Moderat - Høy risiko for utvikling av diabetisk fotsår, og har, eller har hatt diabetisk fotsår.

Veileder og dokumentasjon

For medlemmer av Fotterapeutforbundet er det  utarbeidet en veileder og journal for gjennomføring av trinn 1 og 2 av risikovurderingen. Journaldokumentet kan både inkluderes i eget journalsystem og benyttes som infoskriv til pasientens fastlege. Dokumentet er todelt. Første del benyttes av alle. Andre del benyttes av fotterapeuter som har tatt videreutdanningen på USN – videreutdanning i systematisk vurdering, forebygging og behandling av diabetesfoten. Fotterapeutforbundets generelle anbefalinger er at de fotterapeutene som selv mener de er kompetente til å utføre nivå 2 uten å inneha diabetesfordypning, er selv ansvarlige for kvaliteten på undersøkelsen, jfr. Helsepersonelloven §4 Forsvarlighet.

Hvis du er innlogget, finner du dette nederst på siden. Der finner du også en powerpoint-presentasjon som kan brukes i opplæring og professor Einar Strandens veiledning for måling av ankeltrykk som gjøres i trinn 2. 

Powerpoint-presentasjon: Se risikofoten finner du under Last ned, og er kun synlig for de som er innlogget. 

Workshop

Alle kretser oppfordres til å holde workshops i risikovurderingen. Veiledere er utpekt i alle kretser. Kontakt din kretsleder for informasjon. 

Gi gjerne pasienten Helsedirektoratets brosjyre tilsvarende pasientens risikonivå. Brosjyrene gir pasienten utfyllende informasjon, råd og tips.

Helsedirektoratet:

Her finner du oppdaterte nasjonale retningslinjer.

Her kan du laste ned den offentlige veilederen for monofilament-test (pdf)

Her er siden hvor du kan laste ned brosjyreserien fra Helsedirektoratet.

Her finner du en film om fot og nevropati fra Helsedirektoratet. Se film 3 av 7.