Kompetansehevingsplan, kurs og webinar

Presentasjon av kompetansehevingsplanen som tar tar utgangspunkt i fagplanen i fotterapi.

Vi tar faget på alvor_høy

Om kursene gjennomføres er avhengig av at det blir nok påmeldte.

Alle kursene er lagt opp for å ivareta Helsepersonellovens krav til faglig oppdatering. Kursene vil også ha betydning i vurdering av realkompetanse for opptak i videreutdannelse på USN.

Kursene blir lagt ut fortløpende i
aktivitetskalenderen hvor påmelding skjer. 

 

Foredrag/webinar om 'Fotterapeutenes rolle i folkehelsearbeidet' med Anders Aasheim