Eksterne kurs og aktiviteter for fotterapeuter

Eksterne kurs og aktiviteter for fotterapeuter

Her er til aktuelle kurs og aktiviteter som er arrangert av andre enn Fotterapeutforbundet

Vi gjør oppmerksom på at dette er kurs som Fotterapeutforbundet ser som interessante, men ikke har noe ansvar for. 

Wounds.no

Velkommen til Norges nettside om sårbehandling!

 

Hygge- og nyttekurs hos Thorsen Biovital

Diabetesforum

IFID fagdager 2024

Sjekk ut hva som skjer internasjonalt!

www.globalpodiatrysummit.org