Vervekampanje 1. februar til og med 31. mars 2024

I kampanjeperioden

For hvert nytt medlem du verver i kampanjeperioden får du

  • 1000,- rett på konto*.
  • Du får også som AVYO i Delta-medlem kr 500,- for hvert nytt medlem (yrkesaktive og lærlinger) du verver.

*Utbetaling av vervepremie på 1000,- per nytt medlem, blir utbetalt fra AVYO etter kampanjeperiodens utløp.

Har du en kollega eller venn som ikke er fagorganisert? Spør, da vel!

Er du klar for å verve?

Slik går du frem for å verve: 

  • Fortell om tryggheten og fordelene ved å være organisert i AVYO i Delta 
  • Bruk fordelskalkulatoren til å vise hvor mye penger man kan spare på å benytte medlemsfordeler og rabattavtaler hvis man blir medlem i AVYO i Delta 
  • Husk at nye medlemmer får 2 måneder gratis medlemskap 
  • Husk å be den du verver om å oppgi deg som verver på innmeldingen. 

I AVYO i Delta nyter du godt av kompetanse, ekspertise og gode medlemsfordeler.

Nærhet

Vi prioriterer tilgjengelighet og har lokalavdelinger og tilgjengelige tillitsvalgte over hele landet. Den mest nyttige hjelpen gis ofte nærmest medlemmet.

Trygghet

Å være medlem gir trygghet ved utfordringer og endringer på jobben. Vår jobb er å ivareta dine rettigheter.

Din bransje

Vi har bred kompetanse om NAV og Helfo, har stor påvirkningskraft og er et troverdig talerør overfor arbeidsgiver.

Forsikringer og lønnsomme fordeler

YS har forhandlet frem egne forsikringer hos Gjensidige. Du får lave priser på forsikringene (bl.a. innbo, bil og livsforsikring).

Som medlem i AVYO i Delta får du ett av markedets aller beste banktilbud i Nordea.

 

YS medlemsfordeler

Gjennom YS medlemsfordeler får du som gunstige rabattavtaler innen blant annet bank, forsikring og reise.

Bistand

Mulighet for bistand i forbindelse med eventuell konflikt i arbeidsforholdet.

 

Lokalt nettverk

Avdelingene bistår deg når du har spørsmål, og du kan være med på samlinger, temadager og medlemsseminar og møte mennesker med samme interesser, utfordringer og erfaringer.

Stipend

Vil du etter- eller videreutdanne deg, kan du søke om stipend.
AVYO omfattes av Deltas stipendordning.
Retningslinjer for stipend og søknadsskjema.

Bli tillitsvalgt

Blir du selv tillitsvalgt, får du permisjon med lønn for å delta i modulopplæring for nyvalgte tillitsvalgte og vara.

Partipolitisk uavhengig

Vi taler medlemmenes sak og tar ikke partipolitiske hensyn.

Parts- og forhandlingsrett

Hovedavtalen tar for seg grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, mens tariffavtalen omhandler lønns- og arbeidsvilkår. I NAV og Helfo har AVYO partsrett etter Hovedavtalen og forhandlingsrett etter Hovedtariffavtalen.

Lav kontingent

AVYO har lav og konkurransedyktig kontingent på 1,1 %.

Fagblad

Du får medlemsbladet PROFILEN hjem i posten.