Bistand

AVYO kan gi bistand til medlemmene i saker som gjelder arbeidsforholdet.

Slik bistand begrenses til saker som har oppstått etter innmelding i forbundet.

AVYO legger vekt på at saker som gjelder arbeidsforholdet bør løses på lavest mulig nivå. Anmodning om bistand rettes derfor til plasstillitsvalgt i første omgang, eventuelt til hovedtillitsvalgt. Dersom saken ikke løses lokalt, kan den meldes til AVYOs sekretariat. Saken blir så behandlet av rådgiver med ansvar for personalsaker. Dersom AVYO sentralt finner det nødvendig med juridisk bistand, kan dette gis av advokat som AVYO har avtale med.

Som hovedregel overtar ikke AVYO saker som er påbegynt av eksterne rådgivere.