Opplæring for tillitsvalgte i AVYO i Delta

Det er viktig at alle våre tillitsvalgte får så lik opplæring som mulig.

Tillitsvalgte er AVYOs viktigste ressurs og vi har som mål å dyktiggjøre tillitsvalgte mest mulig via årlig opplæring og faglig påfyll. AVYO tilbyr opplæring både fra AVYO og Delta

Hovedmålet med opplæringstilbudene er å gi tillitsvalgte tilstrekkelig kompetanse til å utføre rollen. Ved å gi tillitsvalgte økt bevissthet og kunnskap rundt lov- og avtaleverk, gir det trygghet i rollen som tillitsvalgt.

Som tillitsvalgt i AVYO i Delta får du jevnlig tilbud om blant annet grunnopplæring, fordypningkurs, aktuelle temasamlinger og poenggivende studier.

 

Opplæringstilbud fra Delta

Delta tilbyr blant annet grunnopplæring, fordypningskurs og annen relevant opplæring.
Trykk her for mer informasjon.

 

Opplæring i avdelingene

AVYO sentralt holder årlig opplæring som tas avdelingsvis. Målgruppen er alle plasstillitsvalgte med vara samt hovedtillitsvalgte med vara. 

Opplæringen skal gi bedre kunnskap om tema som de forvaltningsmessige prinsippene, hva som er politisk styring og hva som er gjenstand for medbestemmelse.

 

Opplæringen skal gi bedre kunnskap om blant annet

 • Hovedavtalene
  • forvaltningsmessige prinsippene
  • hva som er politisk styring og hva som er gjenstand for medbestemmelse
  • hvem som er de ulike aktørene og hvilken rolle de har
  • prinsipper, retningslinjer og ikke minst rettigheter og plikter ut fra hovedavtalene
  • hvordan fullmaktstrukturen ser ut
  • tilpasningsavtalen i Arbeids og velferdsetaten
    
 • Lov om statens ansatte
  • Personalreglementet i NAV og Helfo
    
 • Hovedtariffavtalene
   
 • Andre aktuelle tema

 

Fagsamlinger

AVYO sentralt har årlige fagsamlinger for ulike grupper tillitsvalgte, som for eksempel alle hovedtillitsvalgte i Arbeids og velferdsetaten og alle tillitsvalgte i Helfo.

 

Stipend

Som ordinært betalende medlem i AVYO i Delta kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling. Du kan søke om stipend til etter- og videreutdanning, videregående opplæring og grunnskole og uformelle utdanningstilbud.
Her finner du mer informasjon.