Om yrkesorganisasjonen «Administrasjon og ledelse»

«Administrasjon og ledelse i Delta» er en yrkesorganisasjon for ledere og administrativt ansatte i offentlig tjenesteyting.

Jobber du som leder i det offentlige eller er du administrativt ansatt og jobber med lønn, personal, regnskap, budsjett, økonomi, skatt, innfordring, revisjon, IT/IKT, service, arkiv, saksbehandling eller andre administrative funksjoner? Hos oss får du et godt yrkesfaglig tilbud.

Er du allerede medlem i Delta, er det gratis å være medlem i Administrasjon og ledelse i Delta.

Vi har ca. 7300 medlemmer og er en organisasjon i sterk vekst.

Kompetanseutvikling

Vi tilbyr våre medlemmer kompetanseheving gjennom kurs, konferanser og studier.

Påvirkning

Vi gir uttalelser og kommer med innspill til Delta og lokale tillitsvalgte om saker som gjelder lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer.

Vi er med på å styre utviklingen innenfor våre fagområder gjennom initiativ overfor sentrale myndigheter, YS og Delta. Vi følger med på aktuelle debatter og avgir uttalelser i høringer.

Medlemsfordeler i Delta:

Delta Direkte: Som medlem i Delta kan du alltid kontakte din tillitsvalgt eller rådgivningstjenesten Delta Direkte når du har spørsmål.

Rabattavtalene som vi har gjennom Delta og YS gir deg gode tilbud på blant annet banktjenester, forsikringer og reiser.

Stipend: Medlemmer kan søke stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling.

Høres dette interessant ut?

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller dersom du lurer på noe.