Administrasjon og ledelse i Delta

«Administrasjon og ledelse i Delta» er en yrkesorganisasjon for ledere og administrativt ansatte i offentlig tjenesteyting.

Landsstyre

Kontakt oss gjerne på e-post [email protected]

Lina Steinsbekk
Leder i yrkesorganisasjonen Administrasjon og ledelse og representant for valgkrets yrkesorganisasjoner i Deltas hovedstyre

Elisabeth Haugsbø Sætre
Konstituert nestleder

Hilde Ringom Dahle
Styremedlem

Jorunn Hildonen
Styremedlem

Kristel Margrethe Lysenstøen
Styremedlem

Lisbeth Øverland
Styremedlem

Unni Espedal
Styremedlem

Beate Ellefsrud Monsen
Varamedlem