Klart for representantskapsmøte i Delta

22. - 23. november 2023 møtes mer enn 100 av Deltas tillitsvalgte til det årlige representantskapsmøtet og fagkonferanse. Medlemmer kan følge direktesending fra møtet.

> Se direktesendingen 22. november fra kl. 09.15

Mer enn 100 tillitsvalgte fra hele landet, fra de fleste tariffområder og fra mange ulike yrker samles på Fornebu utenfor Oslo. Her skal de blant annet ta for seg tariffpolitikk, hovedsatsingsområder, økonomiplan, endringer i vedtekter, innkomne forslag og vedta resolusjoner.

- Vi skal bruke representantskapsmøtet til å sette retningen for organisasjonens arbeid det neste året. Jeg håper på gode debatter. Beslutningene vi fatter vil ikke bare påvirke medlemmene våre, men alle som hver dag mottar offentlig velferdstjenester, sier Trond Ellefsen, forbundsleder i Delta.

> Følg Repskapfrokosten live onsdag klokka 8.15

I denne livesendingen får du vite litt mer om hva et representantskap egentlig er, og du får møte Deltas politiske ledelse og representanter fra noen av de mange yrkene som er organisert i Delta.

Under følger en kort oversikt over noe av det som representantskapet skal diskutere og behandle. 

Forslag til endringer i Deltas vedtekter

Hovedstyret har begynt på en totalrevidering av Deltas vedtekter, basert på innspill fra nettverkssamlingene, tidligere vedtektsarbeid og administrasjonen. ​Nå legges det fram forslag til endringer i et avgrenset antall paragrafer og tre gjennomgående endringer.

Planen er å fortsette prosessen med sikte på å fremme ytterligere forslag til endringer i Deltas vedtekter på Deltas kongress i 2024.

Se alle saksdokumentene til representantskapsmøtet (bak innlogging)

Tariffpolitiske retningslinjer

De tariffpolitiske retningslinjene for 2024-2026 legger grunnlaget for Deltas tariffpolitikk i perioden. Tariffpolitikken utvikles gjennom en demokratisk prosess i organisasjonen slik at både retningslinjene og de endelige kravene er godt forankret. 

Forslaget vil ta utgangspunkt i retningslinjene som gjelder fram til årsskiftet, og er revidert ut fra diskusjonene i tariffdebattene, samt hva som er aktuelt nå. Det er et mål at Delta så langt som mulig har en stabil tariffpolitikk.

Innkomne forslag

Det er kommet inn 19 forslag. De handler om smusstillegg, pensjon, tillitsvalgte i turnus, frikjøp av tillitsvalgte, økonomisk overføring til lokale ledd og yrkesorganisasjoner, skrivestipend, stipendordningen og medlemsfordeler. Det er også flere forslag om vedtektsendringer.

Hovedsatsningsområder

Hvert år peker Delta ut områder som skal vies spesiell oppmerksomhet. For 2024 er det forslag på følgende områder:

  • Styrke medlemmenes posisjon som attraktiv arbeidskraft
  • Være en tydelig stemme i arbeidet for et grønt skifte og en rettferdig omstilling av arbeidslivet
  • Fortsette innsatsen for heltidskultur i norsk arbeidsliv
  • Styrke posisjonen som en moderne og attraktiv arbeidstakerorganisasjon

Resolusjoner

Resolusjonene skal være dagsaktuelle når de vedtas og publiseres. Endelige forslag vil derfor være under arbeid frem til 21. november. Forslagene til resolusjoner vil bli presentert for representantskapet ved oppstart. Delegatene kan også fremme egne resolusjoner.

Hovedstyret foreslår resolusjoner om kompetanseutvikling, den internasjonale situasjonen og konkurranseutsetting.

Deltas tillitsvalgtpris 2023

Hvert år deler Delta ut en pris til en av sine 3000 tillitsvalgte. Utdelingen foregår på representantskapsmøtet. Hvem blir årets prisvinner?

Her kan du lese mer om prisene og se tidligere prisvinnere

23. november: Deltas fagkonferanse "Kunstig intelligens, umenneskelig arbeidsliv?"

Deltas fagkonferanse setter fokus på aktuelle spørsmål. Konferansen kan sees i direktesending av alle medlemmer i Delta.

Se direktesendingen 23. november kl 10.00 - 14.00

Program:

Velkommen
Deltas forbundsleder Trond Ellefsen

Regjeringens kommunalpolitikk – hvordan løser vi utfordringene framover Kommunal- og distriktsminister Erling Sande

Arbeidslivsbarometeret
AFI, forsker I Anders Underthun

Fremtidens kompetansebehov for en grønn og digital omstilling 
Eirik Hågensen, rektor Fagskolen i Viken

Samtale mellom Anders Underthun, Eirik Hågensen og Trond Ellefsen

PAUSE

Teknologi og arbeidsmiljø - fleksibilitet og frihet eller usikkerhet og teknostress? STAMI ved seniorforsker Jan Olav Christensen

Hilsningstale
Opposisjonen ved Høyres nestleder Henrik Asheim

Gjør teknologien oss mer sårbare?
Joakim Valevatn, senior prosjektleder i Teknologirådet

PAUSE

Intro til KI: Alt du trenger å vite
Programleder og foredragsholder Thomas Seltzer

Muligheter ved KI
Dragana Trifunovic, leder strategi og organisasjonsutvikling, Digital Norway

Alt som kan gå galt ved store digitaliseringsprosjekter
Assosiert partner Klüge Advokatfirma Ove Vanebo

Samtale om KI mellom Thomas Seltzer, Dragana Trifunovic og Ove Vanebo

Konferansier er Øystein Holm-Haagensen, spesialrådgiver i Delta

Med forbehold om endringer.