Deltas representantskap 2023: Om forslag og forslagsfrister

Deltas representantskap 2023: Om forslag og forslagsfrister

Har du et forslag som kan gjøre Delta enda bedre? Fristen for forslag til vedtektsendringer var 1. mai, for øvrige forslag er fristen 13. september.

Om representantskapet

Representantskapet er Deltas høyeste myndighet og består av hovedstyret, representanter fra valgkretsene, én representant fra hver av yrkesorganisasjonene samt ung-representanter. Representantskapets medlemmer velges for en periode på fire år, i forkant av en ny kongressperiode. 

Forslagsrett til representantskapsmøtet

Representantskapet bestemmer hva Delta skal mene i en rekke spørsmål, og dersom du har en hjertesak du brenner for, kan du spille inn denne til representantskapet gjennom ditt lokale ledd, MO, eller yrkesorganisasjon. Hvis flere er enig med deg kan ditt innspill bli til konkret politikk for Delta!

Representantskapets og hovedstyrets medlemmer, og lokale ledd, MO-er, yrkes- organisasjoner, yrkessammenslutninger og bransjeorganisasjoner har forslagsrett til representantskapets møter.

Alle frister

Formelle frister

1. mai: Forslag til endringer i Deltas vedtekter.

13. september: Forslag til øvrige saker

Andre frister

13. september: Deltas arbeidsgiverpris 2023 og Deltas tillitsvalgtpris 2023

Resolusjoner

Representantskapets medlemmer kan fremme forslag til resolusjoner.