Arbeidsgiverprisen 2021 går til ledelsen i NRK

Vinner av Deltas arbeidsgiverpris 2021 er ledelsen i NRK. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og organisasjonsdirektør Olav Hypher tar imot prisen onsdag formiddag.
Vinner av Deltas arbeidsgiverpris 2021 er ledelsen i NRK. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og organisasjonsdirektør Olav Hypher tar imot prisen onsdag formiddag. Foto: Adrian Nielsen

Norsk Rikskringkasting ved Thor Gjermund Eriksen får prisen for sitt gode samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.

- Det er svært hyggelig å kunne dele ut Deltas arbeidsgiverpris 2021 til Norsk Rikskringkasting ved Thor Gjermund Eriksen, sa første nestleder i Delta, Trond Ellefsen, da han overrakte prisen.

Deltas arbeidsgiverpris ble onsdag offentliggjort og delt ut på representantskapsmøtet på Quality Hotell Gardermoen.

En tydelig glad NRK-sjef mottok prisen sammen med organisasjonsdirektør i NRK Olav Hypher, få minutter etter at to NRK-medarbeidere hadde landet trygt på Oslo Lufthavn etter at de be arrestert i Qatar søndag.

- Tusen takk. De tillitsvalgte er en del av et styringssystem i en stor institusjon som NRK og vi er utrolig stolte av denne prisen, sa Thor Gjermund Eriksen.

Ledelsen i NRK var en stund i tvil om de rakk fram til prisutdelingen, da tiden i forveien hadde gått med til en sak med de to NRK-ansatte journalistene som akkurat hadde blitt løslatt etter å ha vært arrestert i to døgn i Qatar.

Hendelsen har utløst massiv støtte og norske myndigheter ved statsminsiter Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anniken Huitfeldt er blant mange som er engasjert i denne saken.

- Man går fra å være en mediebedrift til å bli arbeidsgiver. Jeg er veldig lettet nå, sa kringkastningssjefen.

(saken fortsetter etter videoen)

NRK hedres for aktiv personalpolitikk

I tildelingen til NRK har Delta lagt vekt på at prismottakeren driver en aktiv personalpolitikk med respekt for de ansattes medbestemmelsesrett.

I begrunnelsen vektlegges det gode samarbeidet med de ansatte og deres organisasjoner, åpenhet, et aktivt HMS- og IA-arbeid, og at arbeidsgiver aktivt følger opp arbeidsmiljøloven og viser respekt for inngåtte tariffavtaler på en god måte.

Delta gir også NRK honnør for å ta ansvar for å tilrettelegge for læreplasser.

(saken fortsetter under bildet)

prisvinner-AN-4.jpg
En tydelig rørt NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen mottok prisen sammen med organisasjonsdirektør i NRK Olav Hypher, få minutter etter at to NRK-medarbeidere hadde landet trygt på Oslo Lufthavn etter at de be arrestert i Qatar søndag. Foto: Adrian Nielsen

En bransje i stor endring

NRK representerer en bransje som har vært i stor endring de senere årene, og som også har opplevd sine utfordringer med pandemien med en miks av ansatte som må utføre arbeid på arbeidsplassen og ansatte som fikk krav om hjemmekontor.

Behovet for smittevern, tilpasninger og nye måter å løse arbeidsoppgavene på har krevd stor omstillingsevne.

En viktig grunn til at dette har gått bra er ledelsens nære og åpne dialog med de tillitsvalgte. Dette krever gjensidig tillit mellom ledelse og tillitsvalgte.

De tillitsvalgte i NRK har opplevd en ledelse som utfordrer til å finne løsninger, og ikke bare har en åpen dør der man kan komme innom når man vil.

De tillitsvalgte er tydelige på at ingen ting av dette hadde fungert uten en toppsjef selv som går i dialog med foreningene. Det setter en standard for hele bedriften.

Godt partssamarbeid ga god pandemihånderting

- Vi har sett det gjennom hele pandemien – der det er et godt partssamarbeid så fungerer også ting mye bedre når det kommer en krise. Og partssamarbeidet under krisen gjør at man får til gode løsninger underveis. Denne virksomheten er et veldig godt eksempel på det. Tillitsvalgte har vært med – i starten av pandemien i daglige møter, men etter hvert har man klart å tilpasse driften og oppdatert retningslinjer, sier Ellefsen.

Prisen består – foruten hederlig omtale – av et diplom og en statue utført av kunstneren Nina Nesje.

prisvinner-AN-6.jpg
En tydelig glad NRK-sjef mottok prisen få minutter etter at to NRK-medarbeidere hadde landet trygt på Oslo Lufthavn etter at de be arrestert i Qatar søndag. Foto: Adrian Nielsen

 

Arbeidsgiverprisen

Hvert år deler Delta ut en arbeidsgiverpris. Formålet er på en positiv måte å sette søkelyset på god arbeidsgiverpolitikk og godt partssamarbeid om felles utfordringer i arbeidslivet.

Kriterier:

  • Viser stor respekt for ansattes medbestemmelsesrett
  • Samarbeider godt med de ansattes organisasjoner
  • Viser vilje til å delegere ansvar
  • Satser på kompetanseheving og utdanning

Tidligere vinnere

  • I 2016 gikk prisen til daværende direktør på Lovisenberg sykehus, Lars Erik Flatø.
  • I 2017 ble det ikke delt ut noen pris.
  • I 2018 ble Stig Tore Veland, leder av Nav Eiganes og Tasta i Stavanger, hedret med denne utmerkelsen.
  • i 2019 gikk prisen til May-Liss Lodes, daglig leder for omsorg og bemanning ved Re Helsehus i Vestfold
  • I 2020 gikk prisen til foretaksledelsen i Helse Bergen