Deltas årsberetning, likestillingsredegjørelser og aktsomhetsvurderinger

Deltas årsberetning godkjennes av hovedstyret og legges frem for representantskapet til orientering. Fra 2021 leverer vi også likestillingsredegjørelse.

Årsberetning, likestillingsredegjørelse og aktsomhetsvurderinger 2023

Årsberetning, likestillingsredegjørelse og aktsomhetsvurderinger 2022