Deltas årsberetninger

Deltas årsberetning godkjennes av hovedstyret og legges frem for representantskapet til orientering. Fra 2021 leverer vi også likestillingsredegjørelse.

Årsberetning og likestillingsredegjørelse 2022