Deltas årsberetning, likestillingsredegjørelser og aktsomhetsverderinger

Deltas årsberetning godkjennes av hovedstyret og legges frem for representantskapet til orientering. Fra 2021 leverer vi også likestillingsredegjørelse.

Årsberetning, likestillingsredegjørelse og aktsomhetsverderinger 2023

Årsberetning, likestillingsredegjørelse og aktsomhetsverderinger 2022

Årsberetningen blir publisert når den er godkjent av Deltas representantskap i november 2023.