Spekter område 9 - Øvrige virksomheter: Arkiv tariffoppgjør

Arkiv tariffoppgjør // Spekter område 9 - Øvrige virksomheter

  1. Det ble 6. juni brudd i forhandlingene med Spekter om mellomoppgjøret 2019. Vi kom ikke til enighet i Mantena. Mekling ble satt til 16. september, men partene kom til enighet uken før meklingen (se protokoll under).

    Effektueringen av resultatet i NRK Aktivum blir utsatt til enighet er oppnådd for hele overenskomstområde 9.