YS Spekter krever satsing på kompetanse

å YS Spekters årsseminar forberedes kravene til årets tariffoppgjør. YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen utfordret Spekter, her representert ved fagdirektør Olav Kvam, på at kompetansen må utvikles gjennom hele livet. - Det krever samarbeid på arbeidsplassen, sa Ruud Thorkildsen. (Foto: Karl Haakon Sævold).
å YS Spekters årsseminar forberedes kravene til årets tariffoppgjør. YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen utfordret Spekter, her representert ved fagdirektør Olav Kvam, på at kompetansen må utvikles gjennom hele livet. - Det krever samarbeid på arbeidsplassen, sa Ruud Thorkildsen. (Foto: Karl Haakon Sævold).

– I fremtiden må vi ha kontinuerlig kompetanseutvikling på arbeidsplass, fastslo YS Spekter-leder og Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen da hun åpnet YS Spekters årsseminar.

Ruud Thorkildsen fremholdt at kompetansehevingstiltak må skje på arbeidsplassen og i god dialog og godt samarbeid mellom partene.

På årsseminaret forbereder YS Spekter-forbundene seg til årets tariffoppgjør. Blant temaene som behandles er kompetanseheving, kompetanseutvikling og livslang læring.

Pensjon fra første krone

Men først startet Ruud Thorkildsen med å takke alle for deltakelse og støtte til fjorårets sykehusstreik.

– Vi vant gjennom. Vi fikk en historisk seier. Vi fikk pensjon fra første krone. Seieren var viktig. Både for de det gjelder og som et helt avgjørende prinsipp. Streiken var solidaritet i praksis. Seieren var viktig for alle som jobber og holder hjulene i gang, sa YS-Spekter-lederen.

Ruud Thorkildsen slo fast at det er penger å forhandle om i årets lønnsoppgjør.

Endring krever rett kompetanse

Bakgrunnen for årsseminaret er den økte oppmerksomheten knyttet til behovet for å utvikle og styrke kompetanse i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring og omstilling.

– Jobber og yrker blir borte, jobber og yrker endres og jobber og yrker skapes, sa Ruud Thorkildsen.

Hun mente derfor at det er avgjørende at omstilling og kompetanseheving må skjer på arbeidsplassen i et samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Medlemmene skal være attraktiv arbeidskraft

Ruud Thorkildsen presenterte følgende «huskeliste» for årene som kommer:

For å mestre nye arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, må vi

  • Kartlegge fremtidig kompetansebehov
  • Identifisere kompetansegap
  • Utvikle strategi for riktig kunnskapsutvikling
  • Avsette tid årlig for den enkelte til kompetanseutvikling

– Våre medlemmer skal være attraktiv arbeidskraft. Kompetansen må utvikles gjennom hele livet. Medlemmene må ha relevant kompetansepåfyll gjennom hele yrkeskarrieren. Det må vi få til, sa Ruud Thorkildsen.

Spekter om kompetanse

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter var invitert til å innlede om hvordan arbeidsgiver kan sikre livslang læring for egne ansatte.

– Det er misforstått at det er arbeidsgiver, tariffpartene eller myndighetene som skal sikre livslang læring. Medlemmer og ansatte må selv i førersetet – for hvordan vet du at arbeidsgiveren din i dag er arbeidsgiveren din i morgen? Hvordan få medlemmene til å bli med på dette? spurte fagdirektør i Spekter, Olav Kvam.

Kvams innlegg utløste flere kommentarer til hvordan Spekter-virksomhetene, spesielt helseforetakene, i praksis legger til rette for både rekrutteringen til yrker som trengs i fremtiden, mulighetene til kompetanseheving for alle yrkesgrupper og uttelling for kompetanse.