Delta varsler streikeuttak i Oslo kommune

Delta meldte i dag plassfratredelse for 39 medlemmer. Det kan bli streik i Oslo kommune fra 27. mai. (arkivfoto)
Delta meldte i dag plassfratredelse for 39 medlemmer. Det kan bli streik i Oslo kommune fra 27. mai. (arkivfoto)

Hvis YS-Kommune Oslo og Oslo kommune ikke blir enige innen meklingsfristen, vil Delta gå ut i streik fra 15. oktober.

Klokken 13:00 mandag 12. oktober starter meklingen mellom YS Kommune (YS-K) Oslo og Oslo kommune. Partene har frist for å komme til enighet innen midnatt onsdag 14. oktober. Skjer ikke det, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 15. oktober.

YS-K Oslo varslet i dag Riksmekleren om plassfratredelse for 40 medlemmer tilknyttet Delta i Utdanningsetaten. I tillegg er det sendt ut streikevarsel for øvrige medlemmer tilknyttet YS-K. I alt tas det ut 50 medlemmer fra YS-forbundene Delta og Parat. 

YS-K Oslo kommune brøt forhandlingene med Oslo kommune 15. september.

Mer om bakgrunnen for bruddet

YS-K i Oslo Kommune krever reallønnsvekst for alle medlemmer.

- I sitt siste tilbud ga ikke kommunen noe lønnstilbud. Da hadde vi ikke annet valg enn å bryte, sier hovedtillitsvalgt i Delta og forhandlingsleder for YS-K Oslo, Mona Bjørnstad.

Derfor varsler Delta og YS streik i Oslo kommune - dette er kravene:

  • Reallønnsvekst til alle
  • Styrking av mulighetene til heltidsstillinger
  • Styrke kompetanseutvikling på jobb

YS i Oslo kommune

  • Lønnsoppgjørene ble utsatt til høsten da koronapandemien traff Norge i mars.
  • I 2020 er det et hovedoppgjør. Det vil si at det ikke bare er økonomien som oppe til vurdering, men alle bestemmelsene i overenskomsten.
  • Annethvert år er det hovedoppgjør og da forhandles alle bestemmelsene i overenskomsten (dok 25).
  • Oslo kommune er et eget tariffområde med egen hovedavtale og egen pensjonskasse.
  • Oslo kommune har mer enn 53 000 ansatte, og er landets største arbeidsgiver.
  • YS Kommune (YS-K) Oslo består av forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet.