Lønnsoppgjøret for ansatte i Oslo kommune er i gang

Mona Bjørnstad og Kristel Margrethe Lysenstøen på vei inn til hovedtarifforhandlinger i Oslo kommune. Foto Siv M Bjelland
Mona Bjørnstad og Kristel Margrethe Lysenstøen på vei inn til hovedtarifforhandlinger i Oslo kommune. Foto Siv M Bjelland

I dag startet lønnsoppgjøret i Oslo kommune med overlevering av krav om reallønnsvekst til alle, lønnet kompetanseutvikling og flere hele stillinger.

- Våre medlemmer har stått på i en krevende tid i kampen mot koronaviruset. Vi krever at vi får vår rettmessige del av verdiskapningen, sier forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

- Heltid er også noe vi skal jobbe mer med i Oslo kommune. En måte å få til flere heltidsstillinger på er å jobbe flere timer i helg. Da må det lønne seg for at de ansatte skal velge å gjøre det, sier forhandlingslederen i YS-K Oslo.

Oslo kommune har allerede bestemmelser i tariffavtalen som skal stimulere til flere heltidsstillinger, men det er ikke nok. Derfor er det er naturlig å se mer på hvordan tariffavtalen stimulerer til flere heltidsstillinger.

YS-K Oslo krever:

YS-K Oslo sine krav i årets tariffoppgjør er ellers rettet inn mot reallønnsvekst til alle, styrking av retten til lønnet kompetanseutvikling og styrking av heltidskulturen.

  • Hovedkravet på lønn fra YS-K Oslo er å sikre styrking av kjøpekraften gjennom tillegg på lønnstrinn.
  • I tillegg vil YS-K Oslo ha en generell sikringsbestemmelse slik at lederens lønn står i et naturlig forhold til de arbeidstakerne de er satt til å lede.
  • YS-K Oslo vil også fremme krav knyttet til vaktordninger og ulempetillegg i fellesbestemmelsene.

YS-K Oslo viser til YS sitt inntektspolitiske dokument som ligger vedlagt i kravet - vedlegg 1.

LAST NED: Dok 1 Oslo kommune tariffrevisjonen 2020 (pdf)

Kompetanse og overenskomsten for øvrig

YS Kommune vil komme mer konkrete krav som går på kompetanse, pensjon og overenskomstens del A og B senere i oppgjøret.

- YS-K Oslo vil forplikte arbeidsgiver til å legge til rette for og sikre at ansatte kan ta etter- og videreutdanning. Dette styrkes i tariffavtalen, slik at ansatte får den opplæringen de trenger for å levere gode tjenester. 

Når det gjelder pensjon krever YS-K Oslo om å få nedfelt pensjonsvedtektene i tariffavtalen.

- Vi er fornøyd med at kommunen har fjernet innmeldingsgrensen, men nå er det på tide å få pensjonvedtektene inn i tariffavtalen, sier Bjørnstad.

Også når det gjelder overenskomstens del A og B, samt C, vil YS-K Oslo kommer tilbake med konkrete krav på et senere tidspunkt.

Dette er YS i Oslo kommune

  • I 2020 er det et hovedoppgjør. Det vil si at det ikke bare er økonomien som oppe til vurdering, men alle bestemmelsene i overenskomsten.
  • Annethvert år er det hovedoppgjør og da forhandles alle bestemmelsene i hovedavtalen (dok 25).
  • Oslo kommune er et eget tariffområde med egen hovedavtale og egen pensjonskasse.
  • Oslo kommune har mer enn 50 000 ansatte, og er landets største arbeidsplass.
  • YS Kommune (YS-K) Oslo består av forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet.