Meklingen for ansatte i Oslo kommune har startet

Forhandlingsleder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad og spesialrådgiver i Delta, Sveinung Berger, på vei inn til mekling onsdag 23. september.
Forhandlingsleder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad og spesialrådgiver i Delta, Sveinung Berger, på vei inn til mekling onsdag 23. september. Foto: Siv M. Bjelland

Onsdag 23. september begynte meklingen i lønnsoppgjøret for ansatte i Oslo kommune. Blir det ikke enighet før midnatt onsdag 14. oktober, blir det streik.

YS Oslo kommune brøt forhandlingene med Oslo kommune 15. september.

Bruddgrunnlaget - dette er kravene fra Delta og YS Oslo kommune:

  • Reallønnsvekst til alle
  • Styrking av mulighetene til heltidsstillinger
  • Styrke rett til kompetanseutvikling på jobb

Mekling med frist onsdag 14. oktober kl. 24.00

Dersom ikke partene kommer til enighet i meklingen kan det bli streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 15. oktober.  

Medlemmer og tillitsvalgte i Delta vil få informasjon om mekling og streikeberedskap. Under meklingen er det bare mekleren som uttaler seg.

YS i Oslo Kommune krever reallønnsvekst for alle medlemmer.

- I sitt siste tilbud ga ikke kommunen noe lønnstilbud. Da hadde vi ikke annet valg enn å bryte, sier forhandlingsleder for YS-K Oslo, Mona Bjørnstad.

- Vi krever endringer i overenskomsten som stimulerer til mer heltid i Oslo kommune. En måte å få til flere heltidsstillinger på er å jobbe flere timer i helg. Da må dette lønnes bedre for at de ansatte skal velge å gjøre det, sier forhandlingslederen i YS-K Oslo, sier Bjørnstad.

- YS-K Oslo er også opptatt av å forplikte arbeidsgiver til å legge til rette for og sikre at ansatte kan ta etter- og videreutdanning. Dette mener vi bør styrkes i tariffavtalen, slik at ansatte får den opplæringen de trenger for å levere gode tjenester, sier hun. 

YS-K Oslo krever å få nedfelt pensjonsvedtektene i tariffavtalen. 

- Vi er fornøyd med at kommunen fjerner innmeldingsgrensen, men nå er det på tide å få pensjonvedtektene inn i tariffavtalen, sier Bjørnstad.

- Vi mener det bør være mulig å komme til enighet i meklingen. Vi er innstilt på å finne løsninger for våre medlemmer og samtidig bidrar til at Oslo kommunes innbyggere får et enda bedre tjenestetilbud. Jeg tror vi kommer til enighet og unngår konflikt, sier Bjørnstad.

Meklingsstart Oslo kommune sept 2020 foto Siv M Bjelland
Meklingsstart for Oslo kommune: Fra venstre YS Kommune Oslo med forhandlingsleder Mona Bjørnstad (nr.2 f.v.), Oslo kommune ved forhandlingsleder Per Steinar Aasebø (nr. 4 f.v.), mekler Geir Engebretsen, samt representanter for KAH Oslo og Unio Oslo på den andre siden av bordet. Foto: Siv M. Bjelland

Dette er YS i Oslo kommune

  • I 2020 er det et hovedoppgjør. Det vil si at det ikke bare er økonomien som oppe til vurdering, men alle bestemmelsene i overenskomsten.
  • Annethvert år er det hovedoppgjør og da forhandles alle bestemmelsene i hovedavtalen (dok 25).
  • Oslo kommune er et eget tariffområde med egen hovedavtale og egen pensjonskasse.
  • Oslo kommune har mer enn 50 000 ansatte, og er en av landets største arbeidsplasser.
  • YS Kommune (YS-K) Oslo består av forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet.