Enighet i Oslo-oppgjøret – her er resultatet

ENIGHET ETTER MEKLING I OSLO-OPPGJØRET. Forhandlingsleder i YS kommune Oslo Mona Bjørnstad.
ENIGHET ETTER MEKLING I OSLO-OPPGJØRET. Forhandlingsleder i YS kommune Oslo Mona Bjørnstad. Foto: Siv Bjelland

– Dette resultatet sikrer medlemmene reallønnsvekst, sier forhandlingsleder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Etter krevende mekling på overtid ble YS Kommune Oslo og Oslo kommune enige i årets lønnsoppgjør. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 5,2 prosent og ligger på nivå med frontfaget og kommunene for øvrig.

Mer i lommeboken

– Vi har fått gjennomslag for viktige krav. Medlemmene er sikret reallønnsvekst slik at den enkelte får mer i lommeboken, og lørdags/søndagstilleggene er økt. Dette vil være et viktig bidrag for mer heltid i Oslo kommune.

– Økningen av satsene på ubekvemstillegg var et viktig krav for oss.  Vi er glade for at Oslo kommune til slutt kom oss i møte.  Dette er en viktig anerkjennelse av belastningen med å jobbe turnus, sier Mona Bjørnstad.

Dette er resultatet

  • Alle er sikret et generelt tillegg på minst 20 000 kroner.
  • Det er satt av penger til lokale forhandlinger, og mange vil få ytterligere tillegg.
  • Laveste sats for ubekvemstillegg heves fra 55 til minimum 70 kroner, og øverste sats heves fra 125 til 130 kroner.
  • Forsterket tekst tilknyttet kompetanseutvikling.
  • Partene er enige om å jobbe videre med heltid og heltidskultur.

Lønnstabell for Oslo kommune

Riksmeklerens møtebok

Ja til årets oppgjør

Årets oppgjør har vært til uravstemning blant Deltas medlemmer i Oslo kommune. 75 prosent av medlemmene som svarte på uravstemningen i Oslo kommune har sagt ja til resultatet. Delta har nå akseptert oppgjøret.

– Delta fikk i dette lønnsoppgjøret gjennomslag for krav som er viktige for medlemmene. Vi fikk til reallønnsvekst som gir den enkelte mer i lommeboken og gjennomslag for at kompetanse skal lønne seg. Fordelingen av lønnstilleggene passer bra med våre medlemsgrupper og viser at kompetanse lønner seg, sier leder for Delta Oslo Mona BJørnstad, som er forhandlingsleder for YS kommune Oslo.

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger til høsten, med mulighet for ytterligere lønnstillegg for våre grupper.

Har du spørsmål?

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.

Fakta: YS Kommune Oslo

  • Oslo kommune er en av landets største arbeidsplasser og er et eget tariffområde.
  • YS Kommune (YS-K Oslo) representerer forbundene Delta, Skolelederforbundet og Parat som alle har medlemmer i. 
  • Medlemmene arbeider i hele spekteret av kommunens forvaltning og tjenesteyting.

Forhandlingsdelegasjonen i YS Kommune Oslo

Forhandlingsleder Mona Bjørnstad (Delta), Lise Solheim (Delta), Wenche Svoor (Delta), Odin Stavheim Aasen (Delta), Espen Figenschou (Delta), Lise Solheim (Delta), Irene Memia Mejri (Delta), Mona Søbyskogen (Skolelederforbundet), Morten Dahl (Parat), Morten Onsvåg (Parat)