Godt hovedoppgjør for kinoansatte

Godt hovedoppgjør for kinoansatte
Foto: Colourbox

Alle Delta sine medlemmer (med 37,5 timers uke) får 10,50 kroner i timen i generelt tillegg fra 1. april 2024, tilsvarende 20.475 kroner per år.

Kinoavtalen for medlemmer i Delta ble ferdig forhandlet 18. juni.

LAST NED: Kino-overenskomsten 2024 protokoll (pdf)

Resultatet i korte trekk

  • Generelt tillegg på 10,50 kroner per time for ansatte med 37,5 timers uke (20.475 kr pr år)
  • Heving av nivået på avtalen med tillegg utover frontfaget
  • Innføring av godtgjøring for ubekvem arbeidstid med minimum 20 kroner per time mellom kl 22.00 og 06.00. Fra 1. april 2026 utvides tillegget til å gjelde  mellom kl 21.00 og 06.00
  • Matpengesatsen heves til 107 kroner

Det skal også gjennomføres lokale forhandlinger med frist for gjennomføring 1. oktober 2024.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med rådgivarane våre i Delta Direkte, måndag til fredag, kl. 08–20. Delta Direkte er eit tilbod til deg som er medlem eller tillitsvald i Delta.