Lønn og avtaler for Virke - boligbyggelag

Delta ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom blant annet årlige lønnsforhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Her finner du informasjon om Deltas medlemmer ansatt ved boligbyggelag (tidligere tilknyttet SAMFO) som er medlem i Virke.

Hovedoppgjøret 2022 - boligbyggelag