Enighet i hovedoppgjøret 2022 for Virke - Boligbyggelag

Deltas medlemmer i Virke - Boligbyggelag får minimum 11.800 kroner i generelt tillegg i årets lønnsoppgjør.

Minstelønnssatsene økes med kr. 25.457, noe som kan bety en ytterligere lønnsøkning dersom man ligger lavere enn minstelønnsnivåene. Det generelle tillegget inngår i hevingen av minstelønnssatsene. Tillegget gis med virkning fra 1. mai 2022.

Det skal i tillegg gjennomføres lokale forhandlinger på det enkelte arbeidssted, og det er i år klart rom for å forhandle om ytterligere lønnstillegg for våre medlemmer.

Øvrige endringer:

  • Matpengesatsen heves til fra 90 til 96 kr
  • Det er endringer i bestemmelsene om dødsfall og etterlønn som følge av overgangen for Samfos medlemsvirksomheter inn på boligbyggelagsavtalen i 2020.
  • Bestemmelser om erstatning ved yrkesskade i nytt kapittel 10.
  • Utvidet rett til velferdspermisjon ved flytting til ny bopel.

LAST NED: Protokoll Delta - Virke - Boligbyggelag

Endringene vil bli innarbeidet og ny overenskomst vil bli lagt ut på tariffsiden for Virke - Boligbyggelag.

Har du spørsmål?

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.