Enighet i kommuneoppgjøret 2024 – slik ble resultatet

Kommuneoppgjøret sikrer reallønnsvekst som gir den enkelte mer i lommeboken og at kompetanse skal lønne seg, sier  Deltas leder Trond Ellefsen og nestleder Marit Solheim.
Kommuneoppgjøret sikrer reallønnsvekst som gir den enkelte mer i lommeboken og at kompetanse skal lønne seg, sier Deltas leder Trond Ellefsen og nestleder Marit Solheim. Foto: Gunhild Lervåg

– Kommuneoppgjøret gir reallønnsvekst og medlemmene våre får mer å rutte med, sier leder for Delta, Trond Ellefsen.

Onsdag ble YS Kommune og KS enige i lønnsoppgjøret for kommunene. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 5,2 prosent og ligger dermed på nivå med frontfaget.

– Vi har fått gjennomslag for krav som er viktige for våre medlemmer. Med dette oppgjøret sikrer vi reallønnsvekst som gir den enkelte mer i lommeboken og at kompetanse skal lønne seg. Fordelingen av lønnstilleggene passer bra med våre medlemsgrupper, sier Ellefsen som har vært forhandlingsleder for YS Kommune.

Slik blir tilleggene

  • Alle er sikret et generelt tillegg på minst 22.000 kroner.
  • De med lengst ansiennitet får de høyeste tilleggene.
  • Fagarbeiderne med lengst ansiennitet får minimum 25.800 kroner i lønnstillegg
  • De med treårig høyskole og lengst ansiennitet får minimum 27.300 kroner i lønnstillegg.

I tillegg er det innført et nytt lønnsnivå for stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning (120 studiepoeng). Tilleggene for denne gruppa kommer neste år.

– Det er en viktig anerkjennelse av kompetansen til fagarbeiderne, og vi har fått gjennomslag for at kompetanse skal lønne seg, sier Trond Ellefsen.

Gjennomslag i oppgjøret

  • Reallønnsvekst for alle på nivå med frontfaget
  • Økte tillegg for fagarbeidere og de med 3-årig utdanning
  • Ny stillingsgruppe med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning (120 studiepoeng)
  • Lønnen til frikjøp av tillitsvalgte heves til minst 528.000 kroner

– Vi er fornøyde med å ha kommet i mål gjennom forhandlinger og uten å måtte gå veien om Riksmekleren, sier Ellefsen.

Viktig oppgavedeling

Det skal utarbeides kompetanseplaner i kommunene på alle nivåer.

– Å sikre rett kompetanse på rett plass er en av våre hjertesaker.  I vurderingen av de ansattes kompetanse i kommunen, skal oppgavedelingen mellom yrkesgrupper inngå. Det er viktig for å bidra til bedre tjenester. I tillegg kan kompetansekartleggingen bidra til kompetanseutvikling for den enkelte, sier Ellefsen.

Partene er enige om å jobbe videre med heltid og heltidskultur i kommende periode.

Oversikt over tilleggene

Sentrale tillegg fra 1. mai 2024

​Stillingsgrupper

0 år​

2 år​

4 år​

6 år​

8 år​

10 år​

16 år​

Stillinger uten særskilt krav om utdanning​

31.30024.80022.00022.00022.00022.00022.000

Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende 
fagarbeiderstillinger​

22.00022.00022.00022.00022.00022.00025.800

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning​

22.00022.00022.00022.00022.00022.00026.100

Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning​

22.00022.00022.00022.00022.00022.00027.300

Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning​

22.00022.00022.00023.50023.50023.50028.500

Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning​

22.00022.00022.00025.60025.60029.20030.700

Lektor og stillinger med krav om mastergrad​

22.00022.00022.00029.70029.70029.70035.500

Lektor med tilleggsutdanning​

22.00022.00022.00030.00030.00030.000

37.000

 

Lokale forhandlinger

Det er satt av pott på 1,1 prosent til lokale forhandlinger. De lokale forhandlingene som skal gjennomføres innen 15. oktober.

Uravstemning

Årets oppgjør går til uravstemning blant Deltas medlemmer i kommunene (tariffområde KS). I uravstemningen skal medlemmene si ja eller nei til resultatet av lønnsoppgjøret.

Uravstemningen sendes ut 7. mai med svarfrist 14. mai kl. 12.00.

Les også:

Protokoller og vedlegg

Har du spørsmål?

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.

Dette er YS Kommune

YS Kommune består av YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet.

Medlemmene arbeider i hele spekteret av kommunal og fylkeskommunal forvaltning og tjenesteyting. Størsteparten av medlemmene arbeider med tjenesteyting i direkte møte med brukere og innbyggere, men en god del arbeider med tilrettelegging, ledelse og administrasjon av de tjenestene kommuner og fylkeskommuner tilbyr.

YS Kommune organiserer blant annet disse yrkesgruppene:

Renholdere, helsefagarbeidere, ansatte og ledere i barnehager og skoler, vernepleiere, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, kulturansatte, aktivitører, ansatte i brann- og redning, ansatte i tannhelsetjenesten og teknisk personell.

Webinar om resultatet for tillitsvalgte

Tillitsvalgte i Delta kan logge inn og se opptak av webinar fra 2. mai om resultatet i kommuneoppgjøret.

Enige: Trond Ellefsen fra Delta og Tor Arne Gangsø fra KS signerer protokollen.
Enige: Trond Ellefsen fra Delta og Tor Arne Gangsø fra KS signerer protokollen.