Streik i kirken

Deltas medlemmer i kirken er ikke i streik. Bildet er fra Lommedalen kirke og har ikke direkte tilknytning til saken. (Illustrasjonsbilde) Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Deltas medlemmer i kirken er ikke i streik. Bildet er fra Lommedalen kirke og har ikke direkte tilknytning til saken. (Illustrasjonsbilde) Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Flere organisasjoner gikk i streik 12. desember, mens Delta har pause i forhandlingene. Hvordan skal du som ansatt forholde deg når noen på din arbeidsplass streiker?

Begrunnelsen for at flere organisasjoner gikk i streik 12. desember er særlig knyttet til vilkår for prestene i den norske kirke.

Hovedtarifforhandlingene mellom Delta og Den norske kirke - KA er fortsatt i pause, og det er ikke satt noen ny dato for  gjenopptakelse av forhandlingene.

Dette gjør du når andre på din arbeidsplass er i streik:

1. Deltas medlemmer som ikke er tatt ut i streik, skal møte på jobb som normalt. 

2. Ikke utfør andre arbeidsoppgaver enn det du gjør til vanlig. 

3. Arbeidsoppgavene skal verken bli utvidet eller innskrenket. 

4. Dersom din leder ber deg om å gjøre arbeidsoppgaver som du normalt ikke utfører: 

  • Utfør arbeidsoppgaven 
  • Still spørsmål til leder om ikke dette er streikebryteri 
  • Ta kontakt med tillitsvalgt og/eller streikekomité. 

5. Vis respekt overfor andre organisasjoner og deres medlemmer som er i streik.  

6. Når Delta er i streik eller uttrykker sin støtte til streiken, vis din støtte til streiken.