Pause i forhandlingene mellom Delta og KA

FORHANDLER I KA-området: Nestleder i Delta Trond Ellefsen og rådgiver Simen Bjerke representerer Deltas medlemmer i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i kirkelig sektor.
FORHANDLER I KA-området: Nestleder i Delta Trond Ellefsen og rådgiver Simen Bjerke representerer Deltas medlemmer i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i kirkelig sektor. Foto: Siv M. Bjelland

Natt til fredag 30. oktober er forhandlingene mellom Delta og KA om ny hovedtariffavtale for ansatte i Den norske kirke satt på pause. Partene som gikk i brudd møtes til mekling 10. og 11. desember.

Forhandlingene er satt på pause og årsaken er at LO-forbundene med Fagforbundet i spissen har valgt å gå til brudd.

Tidligere torsdag kveld 29. oktober brøt Unio-forbundene ledet av Presteforeningen, samt Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO), forhandlingene.

Bruddet er primært knyttet til vilkår for prester i rettsubjektet Den norske kirke.

På bakgrunn av dette var det ikke grunnlag for Delta å gå til brudd. Det var heller ikke grunnlag for enighet. Derfor blir det pause i forhandlingene til etter at partene som er i brudd har kommet til en løsning.

Partene som gikk i brudd møtes hos Riksmekleren 10. og 11. desember. Alle forbundene som ikke er i brudd har tatt pause.

Lønn og avtaler for ansatte i kirken (KA)

Tariffavtalen mellom Delta og Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) gjelder for Deltas medlemmer som er ansatt i de kirkelige fellesrådene.

Delta ivaretar medlemmenes lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige tarifforhandlinger med KA som motpart. I disse forhandlingene avtales det hvor store de sentrale lønnstilleggene skal bli og hvordan andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom o.s.v., skal være fremover.

Delta har partsforhold til KA gjennom en egen hovedavtale og hovedtariffavtale, samt en rekke særavtaler.