Reallønnsvekst og utteljing for kompetanse i hovudoppgjeret for tilsette i kyrkja

Forhandlar Irmelin Stødle og nestleiar Marit Solheim representerte Delta sine medlemmer under forhandlingane i årets hovudoppgjer, som gjekk føre seg i Kirkens Hus.
Forhandlar Irmelin Stødle og nestleiar Marit Solheim representerte Delta sine medlemmer under forhandlingane i årets hovudoppgjer, som gjekk føre seg i Kirkens Hus. Foto: Siv M. Bjelland

Alle Deltas medlemmer i den norske kyrkja får minimum 21.700 kroner i generelt lønnstillegg.

I dag 13. juni blei det einigheit mellom Delta og Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon (KA) om lønn og andre bestemmelsar i houdtariffavtalen.

Lønnsramma i dette oppgjeret er på 5,2 prosent, som er tilsvarande ramma i kommunesektoren (KS).

– Medlemmene i kyrkja er sikra reallønnsvekst med dette resultatet, seier forhandlingsleiar Marit Solheim, som også er nestleiar i Delta.

Delta er opptatt av at kompetanse skal lønna seg.

– Dette har vi fått til ved at vi har fått eit ekstra løft for fagarbeiderar med full ansiennitet, seier Solheim.

Dette gjeld både fagarbeidarar med fagbrev og fagskole. 

Resultatet i korte trekk:

  • Generelt tillegg til alle på minimum 21.700  kroner
  • Auke av minstelønnsnivåa
  • Fagarbeidarar med full ansienniet får 24.500 kroner
  • Stillingar utan fastsett garantilønn får eit lønnstillegg på 4,1 prosent av grunnlønna

– Vi har avtalt auka tillegg for tilsette som har fullført Kirketjenerskolen og Gravplasskolen. I tillegg har vi har fått til ei tydeleggjering av kva som er smusstillegg, og at slike tillegg skal drøftast lokalt. Dette er noko medlemmene våre har vore opptatt av, seier Marit Solheim.

Last ned protokoll

Sentrale tillegg fra 1.5.2024

Gjelder ansatte pr. 30.04.2024 i kapittel 4, pkt. 4.6 lønnsgruppe 1-5 :

 

 

Lønnssgruppe

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.5.2024

 

0 år

Ans.tillegg

6 år

Ans.tillegg

8 år

Ans.tillegg

10 år

Ans.tillegg

16 år

Ans.tillegg

1

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

Tillegg for ans. 

380 500

3 000

8 100

46 300

39 800

Laveste årslønn

383 500

391 600

437 900

477 700

2

Stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende

Tillegg for ans. 

433 700

3 100

11 000

39 600

18 100

Laveste årslønn

436 800

447 800

487 400

505 500

2B

Stillinger med krav om fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning

Tillegg for ans. 

453 700

3 100

11 000

40 100

17 900

Laveste årslønn

456 800

467 800

507 900

525 800

3

Stillinger med krav om 3-årig universitets- eller høyskoleutdanning

Tillegg for ans. 

492 100

11 000

10 700

42 200

13 100

Laveste årslønn

503 100

513 800

556 000

569 100

4

Stillinger med krav om 4-årig universitets- eller høyskoleutdanning

Tillegg for ans. 

523 600

7 300

6 100

46 700

31 300

Laveste årslønn

530 900

537 000

583 700

615 000

4B

Stillinger med krav om 4-årig universitets- eller høyskoleutdanning med 1 års nødvendig tilleggsutdanning

Tillegg for ans. 

548 600

9 400

6 100

49 300

28 600

Laveste årslønn

5558 000

564 100

613 400

642 000

5

Stillinger med krav om 5-årig universitets- eller høyskoleutdanning

Tillegg for ans. 

583 900

13 200

22 500

37 600

51 700

 

Laveste årslønn

597 100

619 600

657 200

708 900

Garantilønn og ansiennitetstillegg justeres i henhold til dette.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med rådgivarane våre i Delta Direkte, måndag til fredag, kl. 08–20. Delta Direkte er eit tilbod til deg som er medlem eller tillitsvald i Delta.