Portørene

Portørene er en yrkesorganisasjon for alle som arbeider med portøroppgaver.

Adresse: Portørene c/o Pb. 9202 Grønland, 0134 Oslo

Tlf: 957 01 348 

Landsstyre

Leif Moen
Leder Portørene