Norske Medisinfaglige Teknikere – NMT

Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) er en faggruppe i Delta for nevrofysiologiteknikere og ingeniører som jobber ved klinisk nevrofysiologi-laboratorier og EEG, og obduksjonsteknikere ved patologiavdelinger, rettsmedisinske seksjoner og anatomiske institutter.

Kontaktpersoner

Odrun Sarong
Kontaktperson for nevrofysiologiteknikerne

Unni Støa
Kontaktperson for obduksjonsteknikerne