Om Norske Medisinfaglige Teknikere – NMT

NMT er en faggruppe i Delta. Vi ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår og legger til rette for faglig utvikling og fellesskap. Deltas tillitsvalgte følger opp dine interesser på arbeidsplassen.

NMT er en faggruppe i Delta for neurofysiologiteknikere og ingeniører som jobber ved klinisk nevrofysiologisk laboratorier og EEG, og obduksjonsteknikere ved patologiavdelinger, rettsmedisinske seksjoner og anatomiske institutter.

Våre yrkesgrupper

Ingeniører/teknikere innen klinisk nevrofysiologi utfører målinger av elektriske impulser hos pasienter hvor det foreligger mistanke om sykdommer og/eller skader i nervesystemet. Mange av undersøkelsene er svært viktige for diagnose og behandling. Ingeniørene/teknikerne har et nært samarbeid med leger.

Obduksjonsteknikernes arbeidsoppgaver består blant annet av å utføre obduksjoner sammen med patologer og/eller rettsmedisinere, journalføring, stell av døde og møte med pårørende. Som obduksjonstekniker må du kunne arbeide selvstendig samtidig som du må kunne samarbeide på tvers av yrkesgrupper. Empati er en viktig egenskap i dette yrket.

Hvem kan bli medlem?

Yrkesaktive nevrofysiologiteknikere/-ingeniører som jobber på et klinisk nevrofysiologi-laboratorium eller som jobber med EEG. Yrkesaktive obduksjonsteknikere både ved avdeling for patologi ved lokale sykehus og universitetssykehus, teknikere ved rettsmedisinske seksjoner og anatomiske institutter.

Hovedsatsningsområder 

NMT arbeider for å høyne den generelle kompetansen for medisinfaglige teknikere i faget klinisk nevrofysiologi og for yrkesgruppen obduksjonsteknikere. Faggruppen ønsker at det etableres en formalisert utdanning for de to yrkesgruppene.

Utdanning og praksis

NMTs medlemmer har hovedsakelig helsefaglig bakgrunn, og organisasjonen arrangerer et årlig fagkurs/etterutdanningskurs med deltagere fra både Norge, Sverige og Danmark.

Fra 2014 tilbys det en sertifiseringsordning for obduksjonsteknikere. Sertifiseringsordningen er utviklet i samarbeid med Den norske patologforening (DNP).