Bli medlem i NMT og Delta

NMT er en faggruppe i Delta. Vi ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår og legger til rette for faglig utvikling og fellesskap. Deltas tillitsvalgte følger opp dine interesser på arbeidsplassen.