Norsk toglederforening

Norsk toglederforening er en partipolitisk uavhengig fagforening for togledere og andre med toglederkompetanse i Jernbaneverket. Norsk toglederforening er tilsluttet YS gjennom medlemskap i Delta.

Kontakt oss

Telefon: 414 76 086 
E-post: [email protected]

Styret i Norsk toglederforening

Bård Johnsen
Leder