Om Norsk toglederforening

Norsk toglederforening er en partipolitisk uavhengig fagforening for togledere og andre med toglederkompetanse i Jernbaneverket. Norsk toglederforening er tilsluttet YS gjennom medlemskap i Delta.

Sammen med Signal- og teleteknikernes forening og Delta Jernbane danner vi Delta Fellesrådet som utøver forhandlingsretten med Jernbaneverket.

Norsk toglederforening organiserer medlemmer i hele landet.